شنبه 8 آذر 1399
12:48
151۳۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با همت ستاد دیه فارس از زندان های استان آزاد شدند


مدیرکل زندان هاو نایب رئیس ستاد دیه فارس گفت: از آغاز هفته دفاع مقدس تاکنون با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود خیرین و ستاد دیه استان درخصوص آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، این ستاد موفق به فراهم نمودن موجبات آزادی تعداد ۳۲ نفر باپرداخت مبلغ ۱۲ میلیاردریال شده است.

اسحاق ابراهیمی افزود: کل بدهی این افراد مبلغ ۲۱میلیارد ریال بوده که مبلغ ۹۰۰میلیون تومان با گذشت رضایتمندانه شاکیان پرونده ها حاصل شده است.

وی اضافه کرد: تعداد ۹۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان بسر می برند که برای آزادی آنان به حمایت همه خیرین و نیک اندیشان نیاز داریم.

مدیرکل زندان های فارس گفت: از ابتدای سال جاری با همت نیکوکاران، زمینه آزادی ۲۶۰نفر از زندانیان فراهم شده است.

ابراهیمی یادآور شد: ستاد دیه استان فارس با شماره حساب ۱۰/ ۱۱۹۹۱۱۹۹ نزد کلیه شعبه بانک ملت و شماره کارت بانکی ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۰۹۶۱ و همچنین از طریق سامانه تلفن همراه # ۱۰۱۰۱۰* ۴*۷۳۳* آماده دریافت کمک های نقدی خیرین در امر آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد استان فارس می باشد.