: 315
1399.09.16 @ 12:08


مشارکت بسیجیان فارس درآزادی زندانیان جرایم غیرعمد

دومین جلسه تعاملی بین مدیرنمایندگی ستاد دیه استان فارس و رئیس سازمان بسیج حقوقدانان و رئیس اقشار سپاه فجر استان ، در راستای آگاهی بخشی مردم نسبت به مسائل حقوقی جامعه و کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در مکان ستاد دیه فارس برگزار گردید.


در این جلسه که پیرو تفاهم نامه فی مابین سازمان بسیج مستضعفین وسازمان زندانها وبه منظور ایجاد وگسترش همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت های موجود و افزایش تعاملات چند جانبه باهدف اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها و فراهم نمودن موجبات آزادی زندانیان با جرائم غیرعمد برگزارد گردید . 

سیدرضااسکندری مدیر نمایندگی ستاد دیه فارس : بابیان اینکه کمک مومنانه که فرمایش مقام معظم رهبرى " مدظله العالی"می باشد الحمدالله توانسته گره معیشتی تعداد زیادی از افراد مستمند جامعه رافراهم نماید که استان فارس نیز از ظرفیت بسیار بالایی درزمینه کمک به افراد نیازمند برخوردار می باشد ؛ که امیداست با به میدان آمدن بسیج وسپاه گام زرین دیگری در حوزه کمک به فراهم نمودن موجبات آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد فراهم گردد.

مدیر نمایندگی ستاددیه فارس نیز در این جلسه گفت: هم اکنون بیش از ۹29 زندانی جرایم غیر عمد با بدهی بالغ بر 5000میلیارد ریال در زندان های فارس محبوس می باشند که می توان با پرداخت و کمک خیرین گام مهمی در راستای کاهش جمعیت جرایم کیفری زندان ها برداشت .

سرهنگ زارعی رئیس اقشار سپاه راین جلسه بیان نمود سپاه تمام تلاش خودرا بکاربسته تا بااتکا به تمامی ظرفیت های موجود همانند محرومیت زدایی از جمعیت کیفری زندانها بکاهد که این مهم بی شک درتحکیم بنیان خانواده موثر می باشد.

علیزاده رئیس سازمان بسیج حقوقدانان نیز افزود ما برآنیم تا با معرفی زندانیان  هرمحله ویا شهرستان به تفکیک محل حوزه ویا ناحیه سپاه دراختیاربسیج قرارداده تا درجهت آزادی آنان اقدام نمایند.

شایان ذکر است ستاد دیه استان فارس با شماره حساب ۱۰/ ۱۱۹۹۱۱۹۹ نزد کلیه شعبه بانک ملت و شماره کارت بانکی ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۰۹۶۱ و از طریق سامانه تلفن همراه #۷۷۷۷۰۷۱*۷۸۰* آماده دریافت کمک های نقدی خیرین در امر آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد استان فارس می باشد.