دوشنبه 19 اسفند 1398
14:36
153مدیر نمایندگی ستاددیه فارس با تقدیر از همیاری خیرین استان در راستای دستگیری از محکومان غیرعمد گفت: از ابتدای فعالیت ستاد دیه فارس با کمک‌های مردمی 7200 زندانی واجد شرایط از حبس رهایی یافته‌اند.


مدیر نمایندگی ستاددیه فارس با تقدیر از همیاری خیرین استان در راستای دستگیری از محکومان غیرعمد گفت: از ابتدای فعالیت ستاد دیه فارس با کمک‌های مردمی 7200 زندانی واجد شرایط از حبس رهایی یافته‌اند.

مدیر نمایندگی فارس با عنوان این موضوع که "ستاد دیه را به عنوان بازوی فعال اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری" معرفی کرد افزود: این ستاد با تکیه بر اعتماد مردمی در هفده سال گذشته تاکنون زمینه آزادی تعداد بیش از 7200 زندانی جرائم غیر عمد استان فراهم کرده است.

اسکندری یادآور شد: در جلسه‌ای که با مدیر کل زندانهاونایب رئیس ستاد دیه فارس داشتیم، مقرر شد مشکلات موجود در روند پرونده سازی مددجویان جرایم غیر عمد بایستی با تعامل با زندانهای استان مرتفع گردد.

وی با اشاره به عواقب تلخ فردی و اجتماعی حبس بر روی شخص زندانی و خانواده‌های آن‌ها گفت: ما در اعطای تسهیلات به افراد هیچگونه تفاوتی بین مددجویان جرائم غیر عمد قائل نیستیم و این کمک‌های بانکی با توجه به قوانین و شیوه‌نامه‌های ابلاغی به واجدین شرایط ارایه می‌شود.

شایان ذکر است ستاد دیه استان فارس با شماره حساب ۱۰/ ۱۱۹۹۱۱۹۹ نزد کلیه شعبه بانک ملت و شماره کارت بانکی ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۰۹۶۱ و از طریق سامانه تلفن همراه #۷۷۷۷۰۷۱*۷۸۰* آماده دریافت کمک های نقدی خیرین در امر آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد استان فارس می باشد.