پنجشنبه 14 دی 1396
12:58
833بازدید نمایندگان ستاد دیه فارس از زندانهای سطح استان


تسریع در روند رسیدگی به پرونده مددجویان محکوم به پرداخت دیه ناشی از حوادث رانندگی

خسروانی قائم مقام ستاد دیه استان ضمن بیان این مطلب که تعداد کثیری از هم نوعان خود به دلیل عدم توان پرداخت دیه ناشی از حوادث رانندگی در زندانهای سطح استان تحمل کیفر می نمایند و احتمال افزایش دیه در سال آینده وجود دارد عنوان کرد پیرو تاکیدات مدیر عامل محترم ستاد دیه کشور ، دستورات رئیس کل محترم دادگستری ، مدیر کل محترم زندانهای استان  و همچنین در راستای برقراری عدالت اجتماعی و کاهش آلام و مشکلات مددجویان ستاد دیه ضمن تشکیل کارگروهی کارشناسان خودرا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ، 13 و 14 دی ماه 96 به مدت 2 روز به مراجع قضایی  ( اقلید ، آباده ، بوانات ، فسا ، زرین دشت ، چنارشاهیجان ، کازرون ، ممسنی ، کنارتخته ، خفر ، جهرم ، فیروزآباد ، قیروکارزین ، آباده طشک ، مرودشت و شیراز ) اعزام نموده تا نسبت به بررسی و تشکیل پرونده جهت ارسال به صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور اقدام نمایند.

ایشان همچنین بیان فرمودند که در جهت تسریع در روند پرداخت دیه محکومین این دسته از مددجویان، پیرو تفاهم با صندوق تامین خسارت های بدنی ، پرونده ها بجای ارسال به تهران در اختیار نمایندگی صندوق تامین استان قرار می گیرد.